Depersonalisatie

Depersonalisatie / Derealisatie Bron: www.depersonalisatie-forum.nl

Beschrijvingen
Je voelt je een robot, een levende dode,
gevoelloos en zonder enige emotie;
je geest lijkt niet verbonden met je lichaam
en je leeft als een automaat, een zombie;
je hebt een leeg gevoel van binnen
en je voelt je helemaal verdoofd;
je beleving van gevoelens, aanrakingen,
geuren, kleuren en smaken is vervlakt.
Je voelt je niet jezelf, alsof je niet echt bent,
maar in een droomtoestand verkeert;
je hebt het gevoel niet werkelijk te bestaan
en je ervaart je eigen reacties als vreemd;
je bent een toeschouwer van jezelf.

Het lijkt alsof je niet in je lichaam bent,
maar er net even buiten zweeft;
lichaamsdelen voelen verdoofd, vreemd aan
en lijken niet van jezelf te zijn;
je ervaart je lichaam als een automaat,
een stijf, koud en levenloos ding;
je raakt dingen aan of knijpt jezelf om te voelen
of je er nog bent, of je nog bestaat;
het geluid van je stem lijkt niet van jezelf;
als je in de spiegel kijkt zie je een vreemde.

Je lijkt onder een glazen stolp te zitten of in de mist;
de omgeving ervaar je als tweedimensionaal;
je neemt de dingen om je heen vervormd waar;
de omgeving zie je als een foto of een film;
je leeft als in een droom en alles lijkt onwerkelijk;
de omgeving en mensen lijken vreemd en nieuw;
niets in je omgeving lijkt nog vertrouwd of bekend;
alles lijkt verder weg dan het in werkelijkheid is;
Je voelt geen contact met je omgeving.

Lees voor meer informatie op: www.depersonalisatie-forum.nl

Geef een reactie